Hessen-Kassel

tous les articles 1
dernier 4 semaines 0
dernier 14 jours 0
dernier semaine 0
2

Hessen Kassel Kriegsdenkmünze 1821 für Kämpfer 1814 - 1815

Bronze, Randinschrift "Aus Erobertem Geschütz", am alten Originalband. Zustand 2
389362
€ 250,00