Hessen-Kassel

tous les articles 2
dernier 4 semaines 0
dernier 14 jours 0
dernier semaine 0
2

Hessen Kassel Kriegsdenkmünze 1821 für Kämpfer 1814 - 1815

Bronze, Randinschrift "Aus Erobertem Geschütz", die Öse nachgelötet
409908
150,00
2

Hessen Kassel Kriegsdenkmünze 1821 für Kämpfer 1814 - 1815

Bronze, Randinschrift "Aus Erobertem Geschütz".
422609
180,00